Els darrers anys, ens hem anat trobant cristians de diferents denominacions, en el marc de les activitats commemoratives del 500  aniversari de la Reforma (Acte públic a l’Auditori Barradas, exposició al  museu l’Hospitalet, actuació de la coral Ictus a les parròquies de Santa  Eulàlia i Sant Ramon), o en el marc més ampli del Fòrum l’Hospitalet (Mostra de cinema espiritual de Catalunya, celebració del Nadal des de la diversitat de  conviccions r tradicions, o participació en visites s taules rodones)

Aquestes  activitats ens han obert les ganes de conèixer-nos millor, a la vegada que anaven configurant un àmbit específic, com a cristians, el Fòrum cristià l’Hospitalet.

Aquesta web és l’expressió d’aquest desig, i un mitjà per a la coneixença mútua